homeวิทยาศาตร์ ป.4
personperson_add
วิทยาศาตร์ ป.4

ผู้สอน
นางสาว สุนิสา ผลดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาตร์ ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37060

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนางัว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยศึกษาเรื่องส่วนประกอบของพืชดอก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)