homeสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
personperson_add
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้สอน
นางสาว ณัฎฐริณี สามะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37081

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อการจัดเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)