homeศิลปะสร้างสรรค์
personperson_add
ศิลปะสร้างสรรค์

ผู้สอน
นางสาว ศศิธร วงศ์สุวรรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศิลปะสร้างสรรค์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37083

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)