homeMGM0515 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
personperson_add
MGM0515 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
MGM0515 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37149

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและแนวคิดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การชำระเงิน การขนส่ง การออกแบบเวบไซด์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ความปลอดภัยในการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)