homeหลักการบัญชีเบื้องต้น2
person
หลักการบัญชีเบื้องต้น2

ผู้สอน
มินา เลิศเมธานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการบัญชีเบื้องต้น2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37152

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายการปรับปรุง การบัญชีสินค้า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)