homeรักการอ่าน
person
รักการอ่าน

ผู้สอน
นาย กวินภพ มีขำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
รักการอ่าน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37171

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชุมนุม รักการอ่าน รหัส909.3
ครูที่ปรึกษา
1.ครูพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์
2.ครูรัชนี เที่ยงลิ้ม
จุดประสงค์
1.สร้างจิตอาสาพัฒนาห้องสมุด
2.เพิ่มเวลาการทำบันทึกรักการอ่าน
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าถึงการอ่านหนังสือได้มากขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)