home855-521 Advance Material and Packaging Technology
person
855-521 Advance Material and Packaging Technology

ผู้สอน
วรัญญู ศรีเดช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-521 Advance Material and Packaging Technology

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37299

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)