homeมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

ผู้สอน
นาง สุมิตรา จิตต์ศรัทธา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
373

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ส30262 ท้องถิ่นเชิงสำรวจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)