homeทดลองสอนด้วย ClassStart (3742)
personperson_add
ทดลองสอนด้วย ClassStart (3742)

ผู้สอน
นาย 113 ศรัณยู ประสงค์อาชวะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทดลองสอนด้วย ClassStart (3742)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3742

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับทดลองสอนด้วย  ClassStart


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)