ผู้สอน
นางสาว พลอยไพลิน เชื้อคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทดลองสอนด้ย classstart (2555)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3751

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบ