homeทดลองสอนด้วย classstart [3753]
person
ทดลองสอนด้วย classstart [3753]

ผู้สอน
นาย 137นเรศ มานิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทดลองสอนด้วย classstart [3753]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3753

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้สำหรับทดลองสอนด้วย classstart


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)