homeทดลองการสอน classstart(3760)
person
ทดลองการสอน classstart(3760)

ผู้สอน
นางสาว 144 ประภัสสร ปัญญา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทดลองการสอน classstart(3760)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3760

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทดลองสอน classstart


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)