homeเคมี 4 เรื่อง สมดุลเคมี และกรดเบส (หลักสูตร ปรับปรุง 60)
person
เคมี 4 เรื่อง สมดุลเคมี และกรดเบส (หลักสูตร ปรับปรุง 60)

ผู้สอน
คมสัน ก้อนเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี 4 เรื่อง สมดุลเคมี และกรดเบส (หลักสูตร ปรับปรุง 60)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
37750

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สมดุลเคมี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)