homeฟิสิกส์3
person
ฟิสิกส์3

ผู้สอน
นาย กำพล นาควรสุขพิศาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์3

หมายเลขของวิชา (Class ID)
37830

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
  ศึกษาไฟฟ้าสถิต กฏคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า และแรงไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)