homeพ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6
person
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6

ผู้สอน
นาย บารเมษฐ์ พรรณขาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37834

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การออกกำลังกาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)