homeวิทยศาสตร์ชีวภาพ
person
วิทยศาสตร์ชีวภาพ

ผู้สอน
นางสาว ฉัตรแก้ว พรหมมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยศาสตร์ชีวภาพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37842

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์และโครงสร้างของเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ภูมิคุ้มกันของร่างกาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)