homeภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4/2562 ม.5
person
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4/2562 ม.5

ผู้สอน
นาย ธนทร ทัศนานุตริยกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4/2562 ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37845

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาคำศัพท์ วลี ประโยค ในรูปแบบความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากเรื่องที่ฟังและอ่าน เพื่อใช้ในการสื่อสารในการพูดและเขียน โดยถูกต้องตามหลักของเจ้าของภาษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)