homeประวัติวรรณคดี
person
ประวัติวรรณคดี

ผู้สอน
นาย สุภเวช ตรัยที่พึ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประวัติวรรณคดี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37848

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น โดยนำการศึกษาแนววิเคราะห์ เหตุการณ์บ้านเมือง ความเป็นอยู๋และเอกลักษณ์ของสมัยนั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)