homeประวัติวรรณคดี
personperson_add
ประวัติวรรณคดี

ผู้สอน
นาย สุภเวช ตรัยที่พึ่ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประวัติวรรณคดี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37853

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวรรณกรรมไทยได้อย่างมีวิจารณญาณ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)