homeหลักภาษาไทย
personperson_add
หลักภาษาไทย

ผู้สอน
นาย สุภเวช ตรัยที่พึ่ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37855

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการใช้ภาษาไทยแนวพิซซ่า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)