homeชั้น ม.4
personperson_add
ชั้น ม.4

ผู้สอน
นาย สันติ พันธุ์ชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
379

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เตรียมตัวก่อนเรียนเคมี ต้องขยันและอดทน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)