เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

uptoyou

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ชาญยุทธ มีโพธิ์

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม

เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น