homeโครงงานฐานวิจัย
personperson_add
โครงงานฐานวิจัย

ผู้สอน
นาย เสรี มากแสง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานฐานวิจัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38314

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายงานการอบรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)