homeงานวิชาการ-รายงานโครงานฐานวิจัย 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน-ครู
person
งานวิชาการ-รายงานโครงานฐานวิจัย 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน-ครู

ผู้สอน
นาย เสรี มากแสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานวิชาการ-รายงานโครงานฐานวิจัย 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน-ครู

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38314

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูัด้วยโครงานฐานวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)