homeโครงงานฐานวิจัย
personperson_add
โครงงานฐานวิจัย

ผู้สอน
นาย เสรี มากแสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานฐานวิจัย

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38314

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายงานการอบรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)