เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Mattayom 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนทั่วไปเรียนเป็นภาษาไทย 60 % ภาษาอังกฤษ 40 % ขอให้นักเรียนเรียนตามแผนและทำกิจกรรมให้ครบสมบูรณ์