Mattayom 6


ผู้สอน
นาย อุทัยรัตน์ ศรีนาดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Mattayom 6

Class ID
3837

สถานศึกษา
โรงเรียนภู่วิทยา
คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนทั่วไปเรียนเป็นภาษาไทย 60 % ภาษาอังกฤษ 40 % ขอให้นักเรียนเรียนตามแผนและทำกิจกรรมให้ครบสมบูรณ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)