homeการบริหารการพัฒนา 3/3
person
การบริหารการพัฒนา 3/3

ผู้สอน
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารการพัฒนา 3/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38395

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การบริหารการพัฒนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)