homeการบริหารการพัฒนา 3/3
personperson_add
การบริหารการพัฒนา 3/3

ผู้สอน
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารการพัฒนา 3/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38395

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารการพัฒนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)