homeวท 6001105 : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(อังคาร-บ่าย-2-62-ปกติ)
personperson_add
วท 6001105 : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(อังคาร-บ่าย-2-62-ปกติ)

ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท 6001105 : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(อังคาร-บ่าย-2-62-ปกติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38480

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการวิธีการทำงานและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ วิธีการและแนวทางของระบบหลายโปรแกรม การจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดการหน่วยความจำ การจัดลำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผลแนวคิดระบบปฏิบัติการแบบใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)