homeบธ 3001404 การจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 2/2562
person
บธ 3001404 การจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 2/2562

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
บธ 3001404 การจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 2/2562

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38552

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)