homeการออกแบบผลิตภัณฑ์9
personperson_add
การออกแบบผลิตภัณฑ์9

ผู้สอน
person
อภิญญา มณีไสย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบผลิตภัณฑ์9

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38570

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการออกแบบ การใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม เช่น การเปลี่ยนมุมมอง แถบเครื่องมือเลือกเส้น และเลือกส่วนของวัตถุ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ทรงตัน รูปทรงกระบอก ทรงสามมิติ แล้วทำการออกแบบรูปทรงต่าง ๆ เช่น ขันน้ำ อิฐบล็อก พีระมิด แจกัน แก้วไวน์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)