homeมัธยมศึกษาปีที่2
person
มัธยมศึกษาปีที่2

ผู้สอน
นาย พิชัยณรงค์ ดูงาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
387

สถานศึกษา
โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิืทยา

คำอธิบายวิชา

แบบทดสอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)