homeแกนมัธยม 3/1
personperson_add
แกนมัธยม 3/1

ผู้สอน
นางสาว นิอร น้ำใจดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
แกนมัธยม 3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38717

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การพิมพ์ประยุกต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)