homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง 32101 งานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/17
person
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง 32101 งานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/17

ผู้สอน
นาง พรประภา วัชรคุปต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง 32101 งานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/17

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3873

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิชางานบ้าน  ขนมไทย  ดอกไม้ประดิษฐ์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)