homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาง สิรกาณฑ์ สุริยะสกุลวงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3882

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาไทย   รหัสวิชา ท33101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)