ผู้สอน
นาย ฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.2/1,2/3,2/5,2/7,2/9 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3888

สถานศึกษา

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน = การอ่านออกเสียง  คำราชาศัพท์ การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา โคลงภาพพระราชรพงศาวดาร พันท้ายนรสิงห์ บทเสภาสามัคคีเสวก