homeม.2/1,2/3,2/5,2/7,2/9 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑
personperson_add
ม.2/1,2/3,2/5,2/7,2/9 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑

ผู้สอน
นาย ฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.2/1,2/3,2/5,2/7,2/9 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3888

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน = การอ่านออกเสียง  คำราชาศัพท์ การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา โคลงภาพพระราชรพงศาวดาร พันท้ายนรสิงห์ บทเสภาสามัคคีเสวก 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)