เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.2/1,2/3,2/5,2/7,2/9 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน = การอ่านออกเสียง  คำราชาศัพท์ การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา โคลงภาพพระราชรพงศาวดาร พันท้ายนรสิงห์ บทเสภาสามัคคีเสวก