homeม.2/1,2/3,2/5,2/7,2/9 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑
person
ม.2/1,2/3,2/5,2/7,2/9 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑

ผู้สอน
นาย ฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2/1,2/3,2/5,2/7,2/9 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3888

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน = การอ่านออกเสียง  คำราชาศัพท์ การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา โคลงภาพพระราชรพงศาวดาร พันท้ายนรสิงห์ บทเสภาสามัคคีเสวก 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)