ผู้สอน
จักรพันธ์ เรืองอนันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ม.2/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3913

สถานศึกษา

โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ม.2/1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา

จัดสอนโดย  นายจักรพันธ์  เรืองอนันต์