วิชาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ม.2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ม.2/2

โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา  

สอนโดย ครูจักรพันธ์  เรืองอนันต์