5100143 (ทักษะชีวิตฯ 21st) กลุ่มเรียน 05 (2/2562)


ผู้สอน
นาย รัฐชาติ กาญจนภูมิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
5100143 (ทักษะชีวิตฯ 21st) กลุ่มเรียน 05 (2/2562)

Class ID
39327

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา
  1. เพื่อให้ น.ศ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)