ภาษาไทย


ผู้สอน
พระ ธัชกฤช สุภาจาโร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย

Class ID
39376

สถานศึกษา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คำอธิบายวิชา

การเขียน อ่าน พูด และฟังอย่างถูกต้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)