homeกฏหมายทั่วไป
person
กฏหมายทั่วไป

ผู้สอน
นาย จิราเจต รุณมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
กฏหมายทั่วไป

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39381

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อยากให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านกฏหมายมากขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)