homeกฏหมายทั่วไป
personperson_add
กฏหมายทั่วไป

ผู้สอน
นาย จิราเจต รุณมา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กฏหมายทั่วไป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
39381

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อยากให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านกฏหมายมากขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)