homeปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
person
ปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นางสาว จรรยา ยาพระจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39384

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)