homeภาษาอังกฤษพื้นฐาน superlative degree
person
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน superlative degree

ผู้สอน
นางสาว สุจันทร์ญา ปราบโรค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน superlative degree

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39636

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเปรียบเทียบขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสุด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)