homeชั้นม.1-ม.3
person
ชั้นม.1-ม.3

ผู้สอน
นางสาว นันท์นภัส สถาอุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นม.1-ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3965

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ เซลล์และหน้าที่ของเซลล์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)