ชั้นม.1-ม.3
ผู้สอน

นางสาว นันท์นภัส สถาอุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นม.1-ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3965

สถานศึกษา
โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ เซลล์และหน้าที่ของเซลล์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.