homeวิทยาศาสตร์ม.1
personperson_add
วิทยาศาสตร์ม.1

ผู้สอน
นาง ปราณี ปัญญาวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3970

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้างของเซลล์

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)