มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์