homeมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)

ผู้สอน
นาย พูนศักดิ์ บุญช่วง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3971

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)