มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์