มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์