เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย นิวัฒน์ เปลี่ยมลาภ

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ม.3 น่าจะใช้ คอมฯ (เน็ต) ได้คล่องกว่าชั้นอื่น) เน้อ