วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ครูสุทิน)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ เทอมที่ 1