ผู้สอน
นางสาว อัจฉรา กุลวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ม 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3996

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสาลี่


คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา