ระบบย่อยอาหาร ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ม. 2  ครู คนึงนิตย์  โรงเรียนบ้านสาลี่  สพป.น่าน เขต 1