ผู้สอน
นาย สมบูรณ์ นุ่มภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ม.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4005

สถานศึกษา

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม. 2  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ