homeวิทยาศาสตร์ ม.2
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม.2

ผู้สอน
นาย สมบูรณ์ นุ่มภา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4005

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม. 2  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)