Chemistry for forensic science


ผู้สอน
Dr. HASAN DAUPOR
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Chemistry for forensic science

รหัสวิชา
40099

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา
  1. หลักการและวิธีการทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์วัตถุระเบิดเบื้องต้น
  2. หลักการและวิธีการทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์เขม่าดินปื้นเบื้องต้น
  3. หลักการและวิธีการทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์ลายพิมพ์นิ้วมือเบื้องต้น

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books