homeวิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร (ครูกรรณิกา เครือคำ)
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร (ครูกรรณิกา เครือคำ)

ผู้สอน
นางสาว กรรณิกา เครือคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร (ครูกรรณิกา เครือคำ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4016

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่องสารและสมบัติของสาร ของโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา  อ.สันติสุข จ.น่าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)